tuija@tuijakosonen.fi 0405540015

Psykoterapia


Ratkaisukeskeisen terapian periaatteita
:


  • Asiakkaan omat tavoitteet.

  • Yhteistyö ja kannustus. Asiakkaan verkostot ja läheiset nähdään voimavarana. Aito myönteinen palaute on tärkeä osa terapiaa.

  • Suuntana tavoite ja tulevaisuus. Painopiste on tavoitteissa ja siinä, miten asiakas voi ne saavuttaa.

  • Voimavarat. Tutkitaan ja hyödynnetään asiakkaan kykyjä, taitoja ja osaamista. Menneisyyttä tarkastellaan voimavarana.

  • Poikkeuksien ja edistyksen huomioiminen.

  • Myönteisyys, luovuus, leikillisyys ja huumori

  • Hyödyntäminen. Työtapa on salliva ja siinä voidaan vapaasti liittää muista työmuodoista lainattuja ideoita.

 

Psykoterapia

Tarjoan ratkaisukeskeisestä, voimavarasuuntautunutta psykoterapiaa, jossa etsitään ratkaisuja elämän pulmatilanteisiin ja tuetaan asiakasta jatkamaan elämässä eteenpäin. Terapeuttina kunnioitan asiakasta ja hänen elämänkokemuksiaan. Olen kohdannut elämän varrella monenlaisia asioita, enkä hätkähdä vaikeita tilanteita, minkä vuoksi pystyn vastaanottamaan asiakkaan sellaisena kuin hän on.

Koen olevani hyvä löytämään asiakkaan omia voimavaroja, antamaan palautetta onnistumisista ja kannustamaan. Parhaimmillani olen voidessani auttaa asiakasta tekemään omaa elämäänsä hyödyttäviä oivalluksia, sillä uskon vaihtoehtojen olemassa oloon kaikissa tilanteissa.

Asiakkaan oma näkemys ja toive siitä, mitä terapiassa pitäisi tapahtua, on työskentelyn lähtökohtana. Terapiassa asiakkaan elämäntarinaa hyödynnetään voimavarojen etsimiseen, ja yhdessä asiakkaan kanssa mietitään, kuinka hän voi käyttää voimavarojaan ratkaistakseen ongelmiaan. Painopiste on tulevaisuudessa ja hyvässä elämässä.

Olen työskennellyt paljon työhön ja työttömyyteen liittyvien pulmatilanteiden parissa. Kriisiryhmässä toimiessani tutuiksi ovat tulleet äkilliset elämäntapahtumat ja ammatin myötä sairauksiin liittyvät haasteet. Olen nykyisin erityisen kiinnostunut ihmisen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista ja henkisestä kehityksestä sekä ohjaan mielelläni asiakkaita kohti heidän haaveitaan.

Pääasiallinen terapiassa käytetty menetelmä on keskustelu. Joidenkin asiakkaiden kanssa käytetään myös erilaisia harjoituksia tai kotitehtäviä. Toisinaan luovat ja toiminnalliset menetelmät, kuten kirjallisuusterapiaharjoitukset tai perhekonstellaatio, vievät asiaa parhaiten eteenpäin.

Olen Valviran hyväksymä erityistason psykoterapeutti ja Kelan palvelutuottaja.
Voit tarkastaa tietoni Julkiterhikistä. Haun voit suorittaa nimelläni tai numerolla 40000931457.

Kelan tukemat kuntoutusterapiapaikat ovat täynnä, mutta lyhyempiin terapiajaksoihin on mahdollista hakeutua itse maksavana.

Psykoterapia maksaa 85 e / 45 min. 

Vastaanottoa pidän Kiteen keskustassa sekä etävastaanottona. Koronan kokoontumisrajoitusten aikana myös tutustumiskäynnit on mahdollista tehdä etävastaanottona. 

Asiakkaani luvalla tässä on linkki blogiin, josta voit lukea kokemuksen hänen psykoterapiaprosessistaan.   

Ajatuksiani terapiasta terapeutin näkökulmasta voit lukea täältä.