tuija@tuijakosonen.fi 0405540015

Työnohjaus

Työnohjaus

Työnohjaus on oppimiseen suuntautunut vuorovaikutusprosessi, jossa koulutettu työnohjaaja asettaa ammattitaitonsa palvelemaan työntekijän/-tekijöiden ammatillista kasvua. Ohjausta ja tukea voidaan antaa muun muassa oman työn arvioinnissa, työongelmien erittelyssä sekä tarvittavien toimenpiteiden suunnittelussa. Työnohjaus kartuttaa ammattitaitoa, ja keventää henkistä kuormitusta auttaen jaksamaan.

Työnohjauksella on merkittävä tehtävä silloin kun

  • työntekijä käyttää työssään omaa persoonaansa työvälineenä
  • työ sisältää paljon tunneperäistä rasitetta
  • työntekijällä on tehtävissään paljon harkinnan mahdollisuuksia
  • työntekijä haluaa laajentaa ja syventää ammattitaitoaan.

Toteutus

  • Työnohjausta annetaan yksilöille, ryhmille tai työyhteisöille.
  • Kesto sovitaan tilaajan tarpeiden mukaan.
  • Työskentelytapana on pääasiassa keskustelu sekä tarvittaessa osallistavat ja toiminnalliset työtavat.
  • Työnohjauksen toteuttamisesta laaditaan kirjallinen sopimus.
  • Etätyönohjausmahdollisuus 

Työnohjauksessa noudatan Suomen työnohjaajat ry:n eettisiä periaatteita.

Olen tehnyt työnohjauksia säännöllisesti vuodesta 2002 alkaen. Työskentelen sekä yksilöiden että ryhmien kanssa. 

Rajattujen kysymysten käsittelemiseksi voidaan sopia myös lyhytkestoinen konsultaatio, ja joissain asioissa on mahdollista käyttää systeemistä konstellaatiota selventämään tilanteeseen vaikuttavia asioita.

Ristiriitatilanteessa menetelmäksi soveltuu työyhteisösovittelu.

Työnohjauksen hinta määräytyy muun muassa ohjauksen keston, ryhmän koon ja sijainnin perusteella. Kysy lisää.

Työnohjauksestani on sanottu:

"Tuija on ollut asiakasta kunnioittava, erittäin lämminhenkinen ja jalat maassa oleva ihminen, jonka kanssa on ollut helppoa puhua työelämään sekä työssä ja ihmisten kanssa toimiessa tuleviin haasteisiin liittyvistä asioista. Hän on hyvä kuuntelija ja hän osaa tehdä oikealla hetkellä oikeita kysymyksiä, jotka saavat pohtimaan erilaisia tapoja toimia ja käsitellä vastaantulevia asioita. Oma katsantokanta on avartunut ja työhön ja erilaisten ihmisten kanssa toimimiseen liittyvien pulmien ratkaiseminen ja niihin suhtautumiseni on kehittynyt työnohjauksen myötä. Henkinen taakka on monet kerrat helpottanut ja lieventynyt hurjasti, kun asioista saa puhua vaitiolovelvollisen, taitavan ja sydämeltään sivistyneen ihmisen kanssa. Tuijalla on runsaasti elämän- ja työkokemusta, eikä mitkään vastaantulleet asiat ole olleet ylivoimaisia." 

Opetusalalla työskentelevä nainen 41 v.